Geodeta Brzeszcze

na odcinku 5.5.2 Myszęcin – Trzciel od km 75+500 do km 92+533. Budowa autostrady w zakresie branży drogowej obejmowała:
– budowę dwóch jezdni autostrady (docelowo 2 jezdnie po 3 pasy ruchu),
– budowę węzła „Trzciel” na skrzyżowaniu z istniejąca drogą powietową nr 1339F,
– przebudowę dróg powiatowych nr 1217F, 1213F i 1339F,
– przebudowę dróg gminnych F006325, F006324, F006323, F006301
– budowę dróg dojazdowych i wewnętrznych,
– budowę MOP-ów Chociszewo i Rogoziniec