Geodeta Brzeszcze

Szczecin – Gorzów Wlkp. Odcinek II węzeł “Pyrzyce” (bez węzła) – węzeł “Myślibórz” od km 28+200 do km 54+900. W zakresie zadania było m.in.:
• wykonanie dwujezdniowego odcinka drogi o długości 26,7 km,
• budowę jednego węzła dwupoziomowego: “Myślibórz”,
• budowę 22 obiektów inżynierskich w tym 7 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej i 15 nad drogą ekspresową,
• budowę przepustów drogowych z blachy stalowej oraz z rur żelbetowych,
• przebudowę dróg bocznych,
• wykonanie dróg dojazdowych.