Geodeta Brzeszcze

miasta Międzyrzecz w ciągu drogi krajowej nr 3 Świnoujście – Jakuszce, stanowiącą część drogi ekspresowej S-3. Odcinek drogi, pełniący funkcje obwodnicy, ma długość 6,5 km i posiada dwa węzły drogowe.
Podczas budowy obwodnicy wykonano siedem obiektów inżynierskich:
– 1 most – dł. 300 m, 9 przęseł
– 3 wiadukty,
– 1 przejazd gospodarczy
– 2 przejścia podziemne dla pieszych.