Geodeta Brzeszcze

m. Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8 od km 237+048 do km 250+289,86 wraz z budową trzech węzłów drogowych: „Biała”, „Raczyn” i „Jodłowiec”.