Geodeta Brzeszcze

drogi powiatowej nr 2531 F z drogą nr 22 w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową przyległych odcinków drogi nr 22.